69% surowców roślinnych
Odpowiedni do pakowania żywności
Odporny na wysokie temperatury

BIOPLAST 900

BIOPLAST 900 to materiał termoplastyczny bez plastyfikatorów o dużym udziale surowców pochodzenia roślinnego. Udział węgla biogennego w preparacie osiąga 69%. BIOPLAST 900 ma wysoki współczynnik płynięcia i dlatego doskonale nadaje się do produkcji w procesie formowania wtryskowego przedmiotów, które w pełni ulegają rozkładowi biologicznemu i mogą by stosowane do napełniania na gorąco (np. napojami). Materiał można również przetwarza drogą formowania poprzez wytłaczanie. Dzięki brakowi plastyfikatorów z materiału można łatwo wytwarza trwałe produkty niezmiennej jakości. BIOPLAST 900 charakteryzuje się doskonałą trwałością, ale łatwo ulega rozkładowi w warunkach kompostowania przemysłowego.

certyfikaty

Przegląd produktów bioplast