BIOTEC w swoich działaniach odnosi się do swojego Kodeksu etycznego jako zbioru wytycznych dla pracowników i partnerów.