Pomiar jakości

BIOTEC wykorzystuje niemodyfikowane genetycznie zasoby odnawialne, aby rozwija
, produkowa i licencjonowa surowce nowej generacji, z których powstają wyroby bez plastyfikatorów ulegające w pełni rozkładowi biologicznemu i przydatne do kompostowania.

Produkty BIOPLAST zostały zaprojektowane tak, aby mogły by wykorzystywane z użyciem istniejącego standardowego wyposażenia przemysłowego. Materiały BIOPLAST mogą by przetwarzane w zakładach produkujących folie rozdmuchiwane, folie gładkie, profile czy produkty formowane wtryskowo.

Materiały BIOPLAST pozwalają naszym klientom wytwarza produkty o zupełnie nowych właściwościach, a przez to otwierają przed nimi nowe rynki zbytu.Kierując się filozofią „5 S” z obrębu lean management (szczupłe zarządzanie) , BIOTEC wprowadza zintegrowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem i wykorzystuje je jako narzędzia w procesie ciągłego doskonalenia wszystkich wyników i działań*.

Z biegiem lat BIOTEC opracował konkretne projekty maszyn do sporządzania mieszanek oraz zastrzeżone procesy, aby móc wytwarza wyjątkowe biotworzywa.

Dzięki wydajności przekraczającej 25,000 ton rocznie oraz najnowocześniejszemu wyposażeniu, BIOTEC jest w stanie sprosta większości wymagań przemysłowych.

* The primary 5S phases are: sorting, setting in order, systematic cleaning, standardizing and sustaining, developed in Japan by Hiroyuki Hirano.