Rozkład biologiczny to naturalny proces rozpadu materii organicznej wywołany działaniem enzymatycznych mikroorganizmów obecnych w glebie.

W zależności od grubości produkty wykonane z surowca BIOPLAST rozkładają się w 100% na wodę, dwutlenek węgla oraz biomasę w przeciągu mniej niż 180 dni. Wszelkie pozostałości biomasy są zupełnie nietoksyczne dla środowiska.

Tworzywa BIOPLAST spełniają międzynarodowe normy takie jak EN 13432 oraz ASTM 6400.

Warto również wziąć pod uwagę, że właściwości związane z rozkładem biologicznym materiału nie zależą od roślinnego pochodzenia jego atomów węgla. Na przykład skład chemiczny zielonego polietylenu, który jest w pełni pochodzenia roślinnego, jest nadal identyczny ze składem PE otrzymywanego z ropy naftowej, w wyniku czego nie ulega on rozkładowi biologicznemu.

Oksy-fragmentacja nie jest tożsama z rozkładem biologicznym
Nie należy myli oksy-fragmentacji z potwierdzoną certyfikatem zdolnością do biodegradacji. Oksy-fragmentacja to zaledwie rozdrabnianie tworzyw sztucznych nie podlegających biodegradacji na mikroskopijne cząsteczki pod wpływem dodatków na bazie metali ciężkich. W przeciwieństwie do rozkładu biologicznego, nie następuje tutaj żadna zmiana w chemicznej strukturze materiału, rozdrobnione cząstki pozostają więc w środowisku.

Tworzywa ulegające oksy-fragmentacji nie spełniają żadnych norm właściwych biotworzywom ulegającym biodegradacji. Więcej informacji odnośnie różnic pomiędzy tworzywami podlegającymi oksy-fragmentacji oraz rozkładowi biologicznemu znajdą Państwo w stanowisku European Bioplastics.