Odpady organiczne stanowią ponad 32% odpadów w gospodarstwach domowych

Norma EN 13432 definiuje kompostowanie jako kontrolowany w czasie proces rozkładu biologicznego, przebiegający w określonych warunkach tlenowych. Może on by
realizowany na skalę przemysłową, jak i w warunkach przydomowych.

Klasyczny cykl kompostowania na skalę przemysłową trwa od 6 do 12 tygodni i przebiega w kontrolowanych warunkach wilgotności, temperatury oraz napowietrzenia.

Wszystkie produkty wykonane z tworzyw BIOPLAST w pełni wpisują się w procedury kompostowania i przez to stają się najlepszym sposobem pakowania odpadów organicznych.

Wszystkie produkty wykonane z tworzyw BIOPLAST spełniają wymagania certyfikatu „OKcompost”, a niektóre także „OKcompost HOME”.

Co określa norma EN 13432?
Ta norma europejska obejmuje 4 obszary wskaźników:

1. Podatność na rozkład biologiczny
1. Rozkład
2. Brak metali ciężkich
4. Ekotoksyczność