Odpady produkcyjne zdatne do obróbki wtórnej

Wszystkie tworzywa BIOPLAST mogą by mechanicznie przetwarzane wtórnie, podobnie jak wiele innych konwencjonalnych materiałów z tworzyw sztucznych, jeśli dostępna jest konkretna procedura. Wewnętrzne badania pokazały, że do 10% wtórnie przetworzonego surowca BIOPLAST w gotowej folii nie wpływa znacząco na właściwości mechaniczne folii rozdmuchiwanej wykonanej z tradycyjnego wtórnie przetworzonego PE.

Ponadto odpady powstałe w procesie produkcji tworzywa BIOPLAST mogą łatwo zosta
regranulowane bez znaczącej utraty swoich właściwości.

Obróbka wtórna dotyczy również odzyskiwania energii – BIOPLAST posiada wartość opałową zbliżoną do polietylenu.