Skrobia ziemniaczana naszym podstawowym składnikiem

Tworzywa BIOPLAST są częściowo lub w całości wykonane z odnawialnych surowców roślinnych takich jak skrobia ziemniaczana, co daje możliwość wykluczenia paliw kopalnych, a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Analiza cyklu życia pokazuje, że tworzywa pochodzenia roślinnego mogą przyczyni się do redukcji emisji CO2 od 30 do 70% w porównaniu z tradycyjnymi tworzywami sztucznymi, zależnie od materiału wsadowego, produktu oraz jego zastosowania.

Skrobia ziemniaczana wykorzystywana przez BIOTEC przedstawia ciekawe właściwości środowiskowe i przemysłowe:

• Nie jest modyfikowana genetycznie
• Nie wymaga nawadniania
• Ogranicza konieczność transportu poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami

Co z konsumpcją żywności?Jak zaznaczono w broszurze informacyjnej European Bioplastics dotyczącej surowców odnawialnych: obszar uprawy rolniczej potrzebny, aby w pełni wykorzysta aktualną zdolność produkcyjną tworzyw pochodzenia roślinnego, wynosiłby obecnie 286,000 ha, co stanowi ok. 0.02% terenów uprawnych dostępnych na świecie.

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Hannoverze (Niemcy) pokazały, że nawet zupełny zwrot w produkcji tworzyw sztucznych, która obecnie wynosi ok. 250 mln ton rocznie, w stronę biotworzyw wymagałby wykorzystania zaledwie 5% ziem uprawnych.