Opakowania wykonane z tworzywa BIOPLAST mogą uzyska certyfikat „OKcompost”, dlatego najwłaściwszą formą utylizacji wydają się dla nich punkty zbioru odpadów zielonych.

Worki na śmieci wyprodukowane z tworzywa BIOPLAST są najwłaściwszym opakowaniem dla odpadów organicznych, ponieważ nie ma potrzeby oddzielania worka od jego zawartości – wpisuje się on bezpośrednio w procedurę kompostowania. Dlatego właśnie wiele lokalnych społeczności zaopatruje swoich mieszkańców w worki na śmieci BIOPLAST.

Co roku w Europie produkuje się ponad 115 mln ton odpadów nadających się do kompostowania, ale zaledwie 17% z nich jest odbieranych. W zależności od kraju wskaźniki odbierania wahają się od 40% w Austrii do mniej niż 10% w 13 innych krajach europejskich. Bez względu na to, czy odpady są spalane, czy wywożone na wysypisko, odbiór odpadów przydatnych do kompostowania przyczynia się do znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych (jako że odpady zielone są nadal palone w wielu krajach, co jest procesem wymagającym wiele energii). Składowanie odpadów organicznych również prowadzi do emisji metanu i innych gazów cieplarnianych.

BIOPLAST może by bez ograniczeń usuwany na wiele różnych sposobów:
• poprzez wtórną obróbkę mechaniczną
• spalanie
• wywóz na wysypisko