BIOPLAST - szlachetny cykl

Wytwarzane na bazie odnawialnych zasobów pochodzenia roślinnego, np. skrobi ziemniaczanej, tworzywa BIOPLAST stanowią istotną odpowiedź na kwestie związane z ochroną środowiska. Korzystanie przez przemysł z zasobów odnawialnych skutecznie chroni zasoby paliw kopalnych, a także ogranicza emisję gazów cieplarnianych CO2. Analiza cyklu życia pokazała, że tworzywa pochodzenia roślinnego przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 od 30 do 70%, zależnie od materiału wsadowego, produktu oraz jego zastosowania, w porównaniu z tradycyjnymi tworzywami sztucznymi.

W ramach Inicjatywy Rynków Pionierskich, Komisja Europejska ustaliła, że biotworzywa budzą ogromne zainteresowanie z powodu m. in. swojego mniejszego śladu węglowego.

Surowce BIOPLAST są

Biodegradowalne
Zgodnie z normą EN 13432 torby i inne produkty na bazie tworzyw BIOPLAST ulegną rozkładowi biologicznemu w czasie krótszym niż 180 dni.

Kompostowalne
W przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych, produkty BIOPLAST mają wyjątkową właściwość – mogą by kompostowane, co stanowi najwłaściwszy sposób utylizacji dla wszystkich tworzyw BIOPLAST. Wszystkie zostały zaprojektowane właśnie tak, by ulega rozkładowi w przemysłowych systemach kompostowania w czasie krótszym niż 90 dni.

Odnawialne
Zgodnie z normą ASTM D6866 tworzywa BIOPLAST zawierają nawet do 100% surowców roślinnych, głównie skrobi ziemniaczanej.

Podlegające obróbce wtórnej
Podobnie jak tradycyjne tworzywa sztuczne, tworzywa BIOPLAST mogą by poddawane obróbce wtórnej razem z innymi biotworzywami pochodzenia roślinnego ulegającymi rozkładowi biologicznemu.

Wykazano również, że 10-procentowy udział BIOPLAST w przetwarzanym wtórnie PE na bazie ropy nie miał istotnego wpływu na właściwości fizyczne otrzymanego materiału w porównaniu z folią rozdmuchiwaną powstałą w wyniku wtórnej obróbki czystego PE.

Zdatne do spalania
Cho kompostowanie jest najwłaściwszą opcją utylizacji, produkty wykonane z tworzyw BIOPLAST, jeśli zostaną zebrane z innymi odpadami, mogą zosta spalone i dostarczy wysokiej wartości opałowej.

Wolne od plastyfikatorów
Wszystkie tworzywa BIOPLAST, za wyjątkiem BIOPLAST TPS®, nie zawierają plastyfikatorów, spełniają zatem oczekiwania konsumentów, a jednocześnie doskonale nadają się do przetwarzania.